HUISREGELS

Algemeen

In en om Caesar Fitness + Spa Resort gelden regels. Met het betreden van dit pand verklaart u zich akkoord met onze regels. De directie behoudt zich het recht van toegang en het recht van beëindiging van een lidmaatschap voor zonder opgaaf van reden. De entree is voorzien van een toegangscontrole, om toegang te krijgen tot Caesar Fitness + Spa Resort dient u bij binnenkomst uw lidmaatschapsbandje voor de kaartlezer te houden. Uw bandje is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Personen jonger dan 16 jaar kunnen geen lid worden van Caesar Fitness + Spa Resort. Personen die 16 en 17 jaar zijn, kunnen alleen sporten onder begeleiding van een persoon die ouder is dan 18 jaar. Het is niet toegestaan om (sport) tassen mee te nemen naar de sportruimtes/sauna’s. Het is niet toegestaan om eigendommen na sluitingstijd achter te laten in de kledinglockers. Na sluitingstijd worden de spullen die aangetroffen worden verwijderd. Roken is ten strengste verboden in het gehele gebouw. In de trainingsruimtes is drinken alleen toegestaan uit een afsluitbare plastic fles c.q. bidon. Gevonden voorwerpen worden acht (8) dagen bewaard. Caesar Fitness + Spa Resort is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade of ongevallen in en om de club. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie. Caesar Fitness + Spa Resort maakt gebruik van cameratoezicht voor beveiliging van de gasten en het personeel. We hanteren een maximale bewaartermijn van 24 uur, tenzij bepaalde beeldopnamen langer nodig zijn voor afhandeling van geconstateerde incidenten.

Lidmaatschap

Identificatie d.m.v. een geldig legitimatiebewijs is verplicht (paspoort of rijbewijs). Het lidmaatschap is niet overdraagbaar of inwisselbaar.Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Bij misbruik zal bij lid een periode contributie naar de dan geldende tarieven in rekening worden gebracht als boete. De persoon die gebruik maakt van een bandje welke niet tot hem behoort zal een dagentree(€ 29,95) in rekening worden gebracht.

In geval van vakantie, of anderszins wordt de geldigheidsduur van het abonnement niet aangepast.
Bij verlies of diefstal van het lidmaatschapsbandje brengen wij € 10,00 in rekening.
Caesar Fitness + Spa Resort behoudt zich het recht voor om de tarieven aan te passen.

Caesar Fitness + Spa Resort is altijd bevoegd om, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen en om de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.

Indien men tussentijds een 2-jarig lidmaatschap wenst te beëindigen dan zal het genoten voordeel t.o.v. het 1-jarig lidmaatschap en eventueel niet betaalde inschrijfgeld alsnog in rekening worden gebracht alvorens de beëindiging een feit wordt. Bij een opzegging dient er een periode van 3 maanden na de einddatum te zitten alvorens een nieuw lidmaatschap in te laten gaan. Bij het afsluiten van een lidmaatschap met een actie dient de startdatum te liggen binnen 2 maanden.

Openingstijden

De openingstijden kunt u vinden op de website, www.caesar-denhaag.nl , openingstijden kunnen worden gewijzigd en op feestdagen kunnen afwijkende openingstijden gelden.

Fitness & Cardio

Aerobics, spinning, groepslessen.
In de sportruimtes is het dragen van schone sportkleding, niet afgevende binnensportschoenen en het gebruik van een schone handdoek verplicht.

Materialen dienen na gebruik weer op hun plaats teruggelegd te worden.
Bij uitzondering kan een les komen te vervallen.

Veiligheid

Ter bescherming van uw eigendommen adviseren wij om een locker te gebruiken.
Met het oog op ieders veiligheid en gezondheid is het raadzaam om aanwijzingen en adviezen van de medewerkers op te volgen. Indien u gezondheidsproblemen en of blessures heeft, dan verzoeken wij u dit aan de instructeur te melden.

Vraag in geval van twijfel omtrent deelname aan een activiteit, of het uitvoeren van een oefening, advies aan de instructeur. Sport geregeld, maar voorkom overtraining. Meer dan één maal per dag trainen kan leiden tot negatieve trainingsresultaten en blessures.

Verbaal en of lichamelijk geweld worden niet getolereerd.
Ongewenste en of gewenste intimiteiten in Caesar Fitness + Spa resort zijn niet toegestaan.

Fitness & Cardio

Aerobics, spinning, groepslessen.
In de sportruimtes is het dragen van schone sportkleding, niet afgevende binnensportschoenen en het gebruik van een schone handdoek verplicht.

Materialen dienen na gebruik weer op hun plaats teruggelegd te worden.
Bij uitzondering kan een les komen te vervallen.